Istraživači Novih mesta

Ukupno potrebno volontera : 20

Pozicija Karakteristike Video

Projekat Fondacije Novi Sad 2021 pod nazivom “Nova mesta” pokrenuo je proces uređenja malih javnih površina u Mesnim zajednicama i prigradskim naseljima u Novom Sadu.

Nova runda istraživanja će se realizovati na Klisi, Satelitu, Bukovcu i Kisaču.

Za ove 4 mesne zajednice otvaramo mogućnost volonterskog angažmana.

Kroz ovaj angažman, volonteri će imati mogućnost da realizuju anketiranje  i da učestvuju na Fokus grupama. Ovo je odličnan prostor za učenje o procesima kreiranja novih mesta i novih prostora, odlična prilika za učenje ali i za primenu znanja i veština.

Angažman podrazumeva ukupno dva dana angažmana, ne duže od 4 sata u dve smene u periodu od 23.01.2019. do 10.02.2019.

*************************************************************************************************

Kao dodatak na volonterski angažman, samo za volontere će biti održana specijalna kreativna radionica o kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja, kako se sprovode, zašto se sprovode i kako istraživanja mogu da dovedu do oblika nekog proizvoda ili projekta

*************************************************************************************************

Prijave se vrše najkasnije do 14.01.2019. do 14:00h

Više detalje u prilozima i odeljku "Karakteristike"

Sva dodatna pitanja se mogu uputiti na office@nvs.rs

 

 

Naziv volonterske pozicije

Istraživači Novih mesta

Broj volontera koji su potrebni

20

Organizator volontiranja

Fondacija „Novi Sad 2021“, Sektor za participaciju

Mesto volonterskog angažmana

4 mesne zajednice – Klisa, Satelit, Bukovac, Kisač

Trajanje angažmana

23.01.2019. do 10.02.2018.

Volonteri će tokom dva dana angažmana biti uključeni 4 sata dnevno u dve smene. Detaljniji raspored će biti preciziran na pripremnom sastanku pred realizaciju.

Uzrast volontera

20+

Cilj/svrha volonterskog angažmana

“Nova mesta” metodološki uvodi direktno učešće građana u proces odabira i kreiranje sadržaja na prostorima u cilju unapređenja kvaliteta života građana.

Nova runda istraživanja će se relizovati na Klisi, Satelitu, Bukovcu i Kisaču. Kroz ovaj angažman, volonteri će podržati realizaciju projekta i biti deo Novih mesta.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volonterska pozicija predviđa anketiranje građana uz prethodnu obuku i pripremu u 4 Mesne zajednice, radi prikupljanja potrebnih informacija za raspis urbanističko-arhitektonskog konkursa

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

Da su socijalno vešti, pričljivi, nasmejani, snalažljivi

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Ostvarena nova znanja, poznanstva i veštine, uspešno realizovane aktivnosti

Supervizor – kontakt osoba

Nina Janković - 060 7 2021 16

Šta volonteri dobijaju?

- Pripremni sastanak

- Novo iskustvo

-Nova znanja iz polja upravljanja javnih prostora

- Osveženje tokom angažmana

- Nova poznanstva

-  Potvrda o volonterskom angažmanu

- Učešće na obuci – kreativnoj radionici o kvalitativnim i kvantitativnim metdoama istraživanja

- Poklon-paket Fondacije „Novi Sad 2021“ ili Nina medije

Prijave

Prijave se popunjavaju na linku:

https://www.nvs.rs/ponuda-istrazivaci-nova-mesta-2021

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak.

*Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.