OPENS Volonter na FundCon kongresu

Ukupno potrebno volontera : 30

Pozicija Karakteristike Video

OPENS FundCon

je prvi fundraising kongres ovog tipa u Srbiji – arena koja će za istim stolom okupiti društveno odgovorne kompanije, fondacije, ambasade, kao i samu državu zajedno sa organizacijama civilnog sektora.

Učesnici će imati priliku da prikupe znanja, ideje i kontakte, kao i da čuju više o programima podrške UNICEFa, UNDPa, Tempusa i mnogih drugih… a između panela, dizajniranih tako da najbolje ideje i dosadašnje prakse čujemo od kompanija kao što su ERSTE banka, Univerexport, NIS ili Color press grupe.

Volonteri će svojim angažovanjem podržati realizaciju prvog fundraising kongres , a osim prilike za umrežavanjem sa donatorima, pruža se prilika da se nauče praktične strategije i elementi fundraisinga.

Volonterska pozicija predviđa rad sa govornicima i učesnicima FundCon-a, upućivanje na prostor, orijentaciju, program, pomoć oko postavljanja prostora, registracija učesnika i sl.

Rok za prijavu je utorak 11.12.2018. do 23:59

Više informacija u prilogu i sekciji "Karaktersitike"

Sva pitanja se mogu uputiti na office@nvs.rs

Naziv volonterske pozicije

Volonter na FundCon kongresu

Broj volontera koji su potrebni

30

Organizator volontiranja

OPENS- Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019

Mesto volonterskog angažmana

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad

Trajanje angažmana – format

15.12.2018.

08:00 - 20:00 h (u dve smene)

Tačno vreme volontiranja za svaku volontersku poziciju biće dogovoreno na pripremnom sastanku.

Uzrast volontera

Od 15 do 30 godina

Cilj/svrha volonterskog angažmana

Volonteri će svojim angažovanjem podržati realizaciju prvog fundraising kongres ovog tipa u Srbiji. Osim prilike za umrežavanjem sa donatorima, pruža se prilika da se nauče praktične strategije i sve o fundraisingu. Volonteri će imati priliku da prikupe znanja, ideje da čuju više o programima podrške UNICEFa, UNDPa, Tempusa i mnogih drugih… a između panela, dizajniranih tako da najbolje ideje i dosadašnje prakse čujemo od kompanija kao što su ERSTE banka, Univerexport, NIS ili Color press grupe.

Opis volonterskih aktivnosti – dužnosti i odgovornosti

Volonterska pozicija predviđa rad sa govornicima i učesnicima FundCon-a, upućivanje na prostor, orijentaciju, program, pomoć oko postavljanja prostora, registracija učesnika i sl.

Potrebne kvalifikacije (veštine i znanja)

 Da su socijalno vešti, pričljivi, nasmejani snalažljivi :)

Očekivani rezultati volonterskog angažmana

Ostvarena nova znanja, poznanstva i veštine, uspešno realizovan događaj u dobroj atmosferi.

Supervizor – kontakt osoba

Jelena Karać, omladinskiklub@opens2019.rs, 065 846 8121

Šta volonteri dobijaju?

- Osveženje tokom angažmana

- Hrana tokom angažmana

- Potvrda o volonterskom angažmanu

- Pripremni sastanak pred volontiranje

- Nova znanja

- Nova iskustva

- Opens majica

Prijave

Prijave se popunjavaju na linku:

https://www.nvs.rs/ponuda-opens-fundcon-kongres

 

Odabrani volonteri će blagovremeno biti pozvani na pripremni sastanak pred održavanje Sajma.

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom dokumentu u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.