Organizacije

Udruženje penzionera grada Novog Sada

Novi Sad , Poštanska 3

web: http://www.udruzenje-penzionera-gns.net

email: nspenzioner@gmail.com

tel: 021 6611027

Example blog post alt

Udruženje penzionera grada Novog Sada je dobrovoljna, socijalno – humanitarna, nevladina i vanstranačka organizacija korisnika penzije, u kojoj članovi ostvaruju zajedničke interese i potrebe na zaštiti i unapređenju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite i na zadovoljavanju drugih zajedničkih interesa.

Udruženje penzionera grada Novog Sada je najstarija organizacija u gradu, koja okuplja u svoje redove preko 15000 penzionera (staračkih, invalidskih, zanatskih i poljoprivrednih), svrstanih u 39 mesnih organizacija.

Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019

Novi Sad , Laze Telečkog 2

web: http://opens2019.rs/

email: office@opens2019.rs

tel: 021/301-24-17

Example blog post alt

„Omladinska prestonica Evrope“ (eng. European Youth Capital) je titula koja se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade.

„Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da sprovode inovativne ideje i projekte koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu. Istovremeno kroz ovu inicijativu se pronalaze uzori za budući razvoj omladinske politike u drugim evropskim zajednicama.

Jedan od ciljeva ove inicijative je jačanje veze između evropskog i lokalnog nivoa. Ovom inicijativom se podstiče učešće mladih u sprovođenju zajedničkih evropskih ciljeva omladinske politike na lokalnom nivou. Svrha ove titule je da prikaže dodatnu vrednost građanstva na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, pri čemu se fokus stavlja na mlade.

Novi Sad je u novembru mesecu 2016. godine u Varni, Bugarska proglašen za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine, a kandidatura Grada Novog Sada podržana je od strane preko 40 omladinskih organizacije iz inostranstva i preko 100 omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz Novog Sada, Krovne organizacija mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade AP Vojvodine kao i premijera Vlade Republike Srbije i mnogobrojnih partnera.

Novosadski Volonterski Servis

Novi Sad ,

web: https://www.nvs.rs

email: office@nvs.rs

tel:

Example blog post alt

Novosadski Volonterski Servis