Udruženje penzionera Seniori


adresa: Novi Sad, /

web:https://www.facebook.com/udruzenje.seniori

facebook: https://www.facebook.com/udruzenje.seniori

email:penzioneriseniori196@gmail.com

telefon:064/303-76-87

Example blog post alt

UDRUŽENJE PENZIONERA “SENIORI”  Novi Sad, sada okuplja  stare umetnike članove Kulturno - umetničkog društva penzionera u novom Udruženju.

Svi oni koji su penzioneri , imaju godina ali još nisu stekli status penzionera ili nisu nikada bili u radnom odnosu  takođe su dobrodošli u naše Udruženje. I lica koja su nadomak penzionerskih dana  a žele da budu sa nama su dobrodošli. 

Radićemo  da  se kod organa i organizacija izborimo za prava koja vam pripadaju, sve ono što je u interesu i cilju olakšanja i poboljšanja života prenzionera  u skladu sa našim mogućnostima.                             

Kod nas ćete  sigurno pronaći mnogo toga što će vam ulepšati naredne dane života. Jedno od lepih i korisnih angažovanja je volontiranje kroz veliki izbor događaja  u kojima kao volonter možete  pomoći u samom događaju a pritom uživati  gledajući  događaj. Divna energija a još lepša druženja kroz volonterske aktivnosti.

 Kulturno umetničko društvo sa svojim sekcijama: Muzička, Litererna, Folklorna  I Dramska pruža - ju veliki broj mogućnosti da izrazite svoje talente. Biće I drugih aktivnosti – izleti, putovanja  i drugo, zavisno od želje većeg broja članova.

 Mi smo tu da vam pomognemo da ostatak života ispunite lepim aktivnostima, pesmom, igrom, smehom. Svime  što  život čini lepšim a zdravlje boljim. Družeći se sa nama nećete morati ići na lečenje depresije. To svedoče naši članovi koji kažu da od kada su sa nama tih problema nemaju!

Udruženje HMM Novi Sad


adresa: Novi Sad, Dunavska 11

web:https:hmmns.org

facebook: https://www.facebook.com/HMM-Novi-Sad-279839768765404/

email:hmm.novisad@gmail.com

telefon:0641642156

Example blog post alt

Udruženje „HMM…“  osnovano je u aprilu 2011. godine, kao nevladino i neprofitno udruženje, opredeljeno za delovanje u oblasti rada sa decom i mladima, kulture i umetnosti, obrazovanja, društvenog aktivizma, zaštite životne sredine i zaštite dobrobiti životinja.

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog


adresa: Novi Sad, Trg galerija 2, Novi Sad

web:https://beljanskimuseum.rs/

facebook: https://www.facebook.com/spomenzbirka.pavlabeljanskog

email:kontakt@beljanskimuseum.rs

telefon:021/472-99-66

Example blog post alt

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELjANSKOG nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Skupštinom AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, crteža i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru, broji 185 dela 37 autora. Spomen-zbirka Pavla Beljanskog otvorena je za javnost 22. X 1961. godine, u novoj namenski projektovanoj građevini po nacrtima arhitekte Ive Kurtovića. Prema visokoj arhitektonskoj vrednosti, zgrada predstavlja značajno kulturno dobro.

Kolekcija Spomen-zbirke sastoji se od vrhunskih dela srpske i jugoslovenske umetnosti, a njihov najbrojniji deo pripada periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. U skladu s tim, kolekcija hronološki započinje slikama prve generacije modernista (Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević), nastavlja se delima najznačajnijih stvaralaca između dva svetska rata (Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto Stijović), a završava ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka (Zora Petrović, Liza Križanić, Živko Stojsavljević, Milenko Šerban, Ljubica Sokić). Pored umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, stalnu postavku Spomen-zbirke čine Memorijal Pavla Beljanskog i Memorijal umetnika.

U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog nalaze se i biblioteka i obiman arhiv sačinjen od crteža, slika, pisama, dokumenata, fotografija, video traka i kompakt diskova. Zahvaljujući bogatim fondovima, dinamičnom radu i otvorenosti prema javnosti, muzej je oblikovala zamisao darodavca da institucija koja nosi njegovo ime postane referentni centar za izučavanje nacionalne umetnosti XX veka.