Spomen-zbirka Pavla Beljanskog


adresa: Novi Sad, Trg galerija 2, Novi Sad

web:http://www.pavle-beljanski.museum/

facebook: https://www.facebook.com/spomenzbirka.pavlabeljanskog

email:kontakt@pavle-beljanski.museum

telefon:021/472-99-66

Example blog post alt

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELjANSKOG nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Skupštinom AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura, crteža i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru, broji 185 dela 37 autora. Spomen-zbirka Pavla Beljanskog otvorena je za javnost 22. X 1961. godine, u novoj namenski projektovanoj građevini po nacrtima arhitekte Ive Kurtovića. Prema visokoj arhitektonskoj vrednosti, zgrada predstavlja značajno kulturno dobro.

Kolekcija Spomen-zbirke sastoji se od vrhunskih dela srpske i jugoslovenske umetnosti, a njihov najbrojniji deo pripada periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. U skladu s tim, kolekcija hronološki započinje slikama prve generacije modernista (Nadežda Petrović, Milan Milovanović, Kosta Miličević), nastavlja se delima najznačajnijih stvaralaca između dva svetska rata (Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Jovan Bijelić, Petar Lubarda, Sreten Stojanović, Risto Stijović), a završava ostvarenjima umetnika druge polovine XX veka (Zora Petrović, Liza Križanić, Živko Stojsavljević, Milenko Šerban, Ljubica Sokić). Pored umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, stalnu postavku Spomen-zbirke čine Memorijal Pavla Beljanskog i Memorijal umetnika.

U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog nalaze se i biblioteka i obiman arhiv sačinjen od crteža, slika, pisama, dokumenata, fotografija, video traka i kompakt diskova. Zahvaljujući bogatim fondovima, dinamičnom radu i otvorenosti prema javnosti, muzej je oblikovala zamisao darodavca da institucija koja nosi njegovo ime postane referentni centar za izučavanje nacionalne umetnosti XX veka.

 

Savez za školski sport Vojvodine


adresa: Novi Sad, Masarikova 25

web:http://www.skolskisportvojvodine.rs/

facebook: https://www.facebook.com/Savez-za-%C5%A1kolski-sport-Vojvodine-1028300953989322/

email:skolskisport.apvojvodine@gmail.com

telefon:065 2020553

Example blog post alt

Savez za školski sport Vojvodine je organizacija koja se bavi organizacijom školskih sportskih takmičenja
 i manifestacija koje imaju za cilj popularizaciju sporta među školskom omladinom i motivisanje mladih da se bave fizičkim aktivnostima.
Organizatori smo školskih sportskih olimpijada 7. SOŠOV-a 2014.  u Somboru i 8. SOŠOV-a 2018.u Novom Sadu gde smo imali veliku podršku NVS .

Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine


adresa: Novi Sad, Železnička 28

web:https://www.susav.org

facebook: https://www.facebook.com/savezamateravojvodine/

email:savezamv@gmail.com

telefon:021/66-16-884, 66-16-887

Example blog post alt

САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ је кровна организација културно-уметничког аматерског стваралаштва Војводине која има за циљ, да организацијом такмичења, смотри, фестивала и семинара подиже ниво квалитета у следећим областима: музичко и етно-музиколошко стваралаштво, фолклорно стваралаштво, сценска делатност (дечја драма и драма одраслих), хорско певање, рецитаторство, ликовно стваралаштво и др.