Fondacija “Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture”


adresa: Novi Sad, Katolička porta 5

web:http://novisad2021.rs/

facebook: https://www.facebook.com/NoviSad2021/

email:info@ns2021.rs

telefon:

Example blog post alt

EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2021

 

Projekat „Novi Sad 2021“ osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada koji će narednih godina imati za cilj da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada. Na taj način Novi Sad je osvajanjem ove prestižne titule dobio jedinstvenu priliku da razvije svoj lokalni koncept i strategiju održivog razvoja kulturnog sektora s težištem na: osnaživanju institucija i organizacija u oblasti kulture, stimulisanju međunarodne saradnje i umrežavanja, obnovi kulturnog nasleđa, jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji i međusektorskoj saradnji.

Cilj projekta je izgradnja „novih mostova”, kako unutar zajednice, s lokalnim stanovništvom, tako i s regionalnim susedima i zemljama Evropske unije, u procesu integracije Novog Sada, Vojvodine i Srbije u porodicu evropskih zemalja. Time se stvaraju nove kulturne, socijalne, ekonomske i političke veze i razvijaju novi načini rada u kulturi. Programski koncept Novog Sada kao Evropske prestonice kulture za 2021. godinu sastoji iz četiri oblasti objedinjenih nazivom „Za nove mostove“ (eng. For New Bridges):

Most Nada: kulturni kapaciteti i javni prostori (2017)

Novi most: kulturno nasleđe i gostoprimstvo (2018)

Most Sloboda: kreativne industrije i mladi (2019)

Most Duga: pomirenje i migracije (2020)

Da bi se postigli ciljevi projekta, Fondacija „Novi Sad 2021”, na početku svoga rada, ima uloge:

– medijatora između: kulturne, umetničke scene i donosilaca odluka; javnih institucija/ organizacija i nevladinog sektora; kulturne scene i građana; građana institucija/ organizacija; domaćih i međunarodnih umetnika/ organizacija; tradicionalnih i savremenih kulturnih formi;

– podrške u:  oblasti edukacije profesionalaca u kulturi;  oblasti volonterizma i pripravništva; realizaciji gradskih razvojnih projekata; apliciranju za međunarodne projekte.

Projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ proglašen je na sednici Vlade Republike Srbije za projekat od nacionalnog značaja!

Erasmus student Network Novi Sad


adresa: Novi Sad, Jovana Subotića 17

web:http://novisad.esn.rs/

facebook: https://www.facebook.com/esn.novisad/

email:office.novisad@esn.rs

telefon:/

Example blog post alt

Erazmus Studentska Mreža (Erasmus Student Network) je najveća studentska organizacija u Evropi koja broji preko 500 sekcija i 15 000 volontera u 40 zemalja Evrope. Nezavisna, neprofitabilna, studentska, volonterska organizacija integriše strane studente i aktivno se bavi promocijom studentske mobilnosti radi stvaranja fleksibilnijeg i mobilnijeg visokoškolskog sistema kroz različite projekte i aktivnosti. ESN stremi ka širenju tolerancije kroz multikulturalnu razmenu i predstavlja Srbiju u Evropi u okviru internacionalne zajednice.

Centar za proizvodnju znanja i veština


adresa: Novi Sad, Bulevar Jovana Dučić 25

web:http://www.cpzv.org

facebook: https://www.facebook.com/CPZVNS/

email:cpzvns@gmail.com

telefon:021/300-666-4

Example blog post alt

Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV, eng. KNOW HOW Center) zvanično je nastao 14. februara 2012. godine kao organizacija koju su osnovale ekspertkinje i praktičarke iz oblasti upravljanja u neprofitnom sektoru, kao i oblasti socijalne politike i socijalne inkluzije. Tokom godina postojanja i rada, CPZV je uspeo da pokrene značajne inicijative, kao i da dopre do populacije koja se nalazi na krajnjoj margini društva. CPZV je veoma otvoren za saradnju i to je jedan od organizacijskih principa.

Centar za proizvodnju znanja i veština je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog, organizacijskog i društvenog razvoja. Osnovni statutarni cilj CPZV je doprinos razvoju inkluzivnog društva, kroz unapređenje ličnih i profesionalnih potencijala i kapaciteta dece, mladih i odraslih, unapređenje kapaciteta nevladinih organizacija i drugih organizacija i institucija u okruženju, kao i kroz osnaživanje lokalne zajednice i promociju partnerstva i umrežavanja na svim nivoima.

Dosadašnji rad organizacije se realizovao kroz tri strateška programa:

  • PROGRAM PODRŠKE INKLUZIJI ROMA
  • PROGRAM ZA DECU I PORODICU
  • PROGRAM ZA MLADE

Pored toga, razvijamo programske aktivnosti u oblasti podrške ženama i devojčicama.