Novosadski humanitarni centar


adresa: Novi Sad, Arse Teodorovića 3

web:https://www.nshc.org.rs

facebook: https://www.facebook.com/NSHCentar

email:nshc@eunet.rs

telefon:021/423-021, 021/423-024

Example blog post alt

Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje. NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim.

Novosadski Edukativni Centar


adresa: Novi Sad, Petra Drapšina 34

web:http://nec.rs/

facebook: https://www.facebook.com/NovosadskiEdukativniCentar

email:aleksandar@nec.rs

telefon:069777868

Example blog post alt

Novosadski edukativni centar usmeren je ka unapređenju, razvoju i sticanju praktičnog znanja i veština. Celoživotno obrazovanje i mentorska podrška omogućavaju da se lični potencijali ostvare i postanu realan doprinos društvu uopšte.

Misija NEC-a je razvoj i osnaživanje građana u oblasti obrazovanja, sa ciljem osposobljavanja za stvaralačko razmišljanje i delovanje u pravcu ličnog ispunjenja i doprinosa zajednici.

Projekat NEC-a koji bi posebno istakli jeste OPENS Banka vremena- internet platforma za razmenu vremena putem pružanja različitih usluga. To je platforma koja omogućava međusobnu razmenu sati, znanja i veština, sa transakcijama zasnovanim na vremenu, gde je jedan sat Banke vremena jednak jednom satu rada svakog korisnika.  Svaki registrovani korisnik poseduje specifične veštine, kao i znanje koje može da razmeni sa drugima. Za uzvrat može dobiti jednaku količinu vremena ili određenu uslugu drugog korisnika platforme.

Takođe, jedan od aktuelnijih projekta jeste stvaralački studio i coworking prostor- STUDIO 34; praktičan i kreativan prostor u kom organizujemo programe ličnog i poslovnog razvoja, i programe razvoja preduzetničkih veština. To je prostor u koji možete doći, sesti i raditi, organizovati radionicu, predavanje ili događaj. Misija STUDIJA 34 je da podstiče i usmerava kreativnost i inovativnost učesnika programa, da jača njihove lične, profesionalne i preduzetničke veštine.

Kulturni Centar LAB


adresa: Novi Sad, Dr Hempta 2

web:http://kc-lab.org/

facebook: https://www.facebook.com/KulturniCentarLAB/

email:hello@kc-lab.org

telefon:+381 60 3971 681

Example blog post alt

Kulturni Centar LAB, smešten u modernistickoj kuci nadomak Futoskog parka predstavlja jedinstveno mesto susreta i eksperimenta za samozaposlene profesionalce, kreativne grupe i kompanije koje deluju na polju kreativnih ekonomija, socijalnog preduzetništva i kulture.
 
Otvoren je za sve ljude kreativnog i preduzetničkog duha koji kritički promišljaju stvarnost u kojoj žive, kao i za inovativne društvene i umetničke prakse. Celokupna laboratorija raspolaze sa 720 m2 zatvorenog i 290m2 otvorenog prostora koja će kroz postepene faze razvoja smestati galerijski prostor, prostor za izvođenje predstava i koncerata, muzicki i fotografski studio, kreativni inkubator, coworking prostor, biblioteku i mnoge druge multidisciplinarne prostorije