Kino Klub Novi Sad


adresa: Novi Sad, Radnička

web:http://www.filmfront.rs

facebook: https://www.facebook.com/kinoklub.novisad/

email:filmfront@gmail.com

telefon:063 12 89 675

Example blog post alt

Kino klub Novi Sad počeo je sa radom davne 1951. godine u okviru tadašnje Narodne tehnike. Nastao je iz potrebe mladih ljudi da se bave filmom i fotografijom. Kino klub je imao dvojaku funkciju- obrazovao je sve zainteresovane koji su sticali potrebne veštine da snimaju i prave filmove i ujedno je na svojim redovnim projekcijama podučavao širu publiku kroz filmske programe. U tom momentu u Novom Sadu pa ni u Jugoslaviji nije postojala filmska akademija, te su Kino klubovi bili jedina mesta gde su se veštine te vrste mogle steći.

Krajem osamdesetih godina Kino klub prestaje sa radom,a od 2001. grupa studenata novosadske Akademije umetnosti dolazi na ideju da ponovo pokrene Kino klub sa idejom da se formira produkcija koja neguje pre svega autorski film, neopterećen komercijalnim uspehom, gde bi mladi autori mogli da izbruse svoj autorski rukopis.

Pored produkcije, Kino klub ima programe edukacije kroz filmske radionice, kao i programe koji služe popularizaciji kratkog filma kroz tematske projekcije i festival kratkog filma Filmski front .

Kino klub u prvo vreme funkcioniše kao neformalna grupa u okviru Foto kino video saveza Vojvodine, a od 2005. godine je registrovan kao udruženje građana pod imenom Nezavisni filmski centar Kino klub Novi Sad.

U produkciji Kluba urađeno je bliže stotinu kratkih dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, kao i tri dugometražna igrana filma. Predsednica NFC Kino klub Novi Sad je producent Nina Latinović.

Inženjeri zaštite životne sredine


adresa: Novi Sad, Đorđa Rajkovića 13a

web:https://activity4sustainability.org

facebook: https://www.facebook.com/InzenjeriZastiteZivotneSredine/

email:izzsns@gmail.com

telefon:+381 21 633 57 52

Example blog post alt

Tokom 14 godina rada, Inženjeri zaštite životne sredine realizovali su projekte na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine bilo je aktivni korisnik u programima Mladi, Mladi u akciji i sada aktivno učestvuje u Erazmus+ programu. Akreditovano za učešće u Evropskom volonterskom servisu (EVS),  udruženje je do sada ugostilo i poslalo 15 volontera na dugoročno volontiranje. Realizovali su preko 20 međunarodnih projekata za mlade uz podršku Evropske unije i učestvovali na više od 40 projekata kao partnerska organizacija. Posebno mesto zauzimaju međunarodni omladinski radni kampovi, koje udruženje realizuje od 2013. godine.

 

Desetogodišnjicu rada krunisalo je započinjanje dugoročnog međunarodnog partnerstva i osnivanje Omladinskog centra za ruralni razvoj i primenjeno obrazovanje na obroncima Nacionalnog parka Fruška gora u selu Jazak, nadomak Banje Vrdnik.

 

Kao organizacija koja je aktivna i na lokalnom nivou Inženjeri su učestvovali u razvoju omladisnkog sektora i omladinskih politika u Novom Sadu i AP Vojvodini. Koordinirali su procese pisanja Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2015-2018. godine i Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodine za period od 2015-2020. godine. Oba proseca su uspešno završena i predložena dokumenta su usvojena od strane lokalnog i pokrajinskog nadležnog organa. Jedan su od šest udruženja osnivača Omladinskog saveza udruženja "Novi Sad omladinska prestonica Evrope- OPENS", koji je odgovoran za implemenaciju programa Omladisnke prestonice Evrope - Novi Sad 2019.

Grupa IZAĐI


adresa: Novi Sad, Šafarikova 7/10

web:http://www.podrska.in.rs/

facebook: https://www.facebook.com/grupaIZADJI/

email:izadji@podrska.in.rs

telefon:069/29-72-211

Example blog post alt

Ciljevi Grupe IZAĐI su unapređenje kvaliteta života mladih LGBTI osoba, podsticanje mladih LGBTI osoba na aktivno delovanje i učestvovanje u društvu i samostalno rešavanje problema, razvijanje kulturne i akademske svesti, neformalno obrazovanje, promocija i unapređenje ljudskih prava, edukacija građana i građanki, a posebno mladih, o značaju poštovanja ljudskih prava, lokalna, regionalna i međunarodna saradnja sa srodnim organizacijama i mobilnost mladih.