Kreativni M Kutakt


adresa: Novi Sad, Milice Stojadinović Srpkinje 2

web:http://www.mkutak.com

facebook: https://www.facebook.com/KreativniMKutak/

email:kreativnimkutak@gmail.com

telefon:069/240-43-63 i 060/440-43-63

Example blog post alt

                           SVIRAJMO ZAJEDNO, MOŽEŠ I TI

 

KREATIVNI M KUTAK je osnovan 2010.god u Novom Sadu, kojeg vodi Predrag Đurić pod nazivom SVIRAJMO ZAJEDNO, MOŽEŠ  I TI sa ciljem da se mladima približi muzika na kreativan način i da se sa takvim pristupom, kod njih  razvije ljubav prema muzici.

 

U Kreativnom M Kutku  se razvijaju odseci gitara(električna,akustična), klavir, bas gitara, bubnjevi, solfeđo, pevanje, muzičko zabavište a rad se zasniva na učenju  različitih stilova muzike(klasična, zabavna, starogradska,pop rok, metal) kao i na afinitetima polaznika . Kreativni M Kutak je u tom cilju organizovao više  radionica,  nastupa,  ostvario saradnju sa kulturnim centrima, školama, zabavištima, organizatorima manifetacija sa državnim institucijama kao i učešće na Doček 7527, Zmajevim dečjim igrama, Youth Fair, Antićevi dani, Novosadsko proleće,.... Kreativnom M Kutku su se pridružili profesori muzike koji sa svojim znanjem i kreativošću doprinose razvoju naše prvobitne ideje SVIRAJMO  ZAJEDNO, MOŽEŠ I TI .

Kino Klub Novi Sad


adresa: Novi Sad, Radnička

web:http://www.filmfront.rs

facebook: https://www.facebook.com/kinoklub.novisad/

email:filmfront@gmail.com

telefon:063 12 89 675

Example blog post alt

Kino klub Novi Sad počeo je sa radom davne 1951. godine u okviru tadašnje Narodne tehnike. Nastao je iz potrebe mladih ljudi da se bave filmom i fotografijom. Kino klub je imao dvojaku funkciju- obrazovao je sve zainteresovane koji su sticali potrebne veštine da snimaju i prave filmove i ujedno je na svojim redovnim projekcijama podučavao širu publiku kroz filmske programe. U tom momentu u Novom Sadu pa ni u Jugoslaviji nije postojala filmska akademija, te su Kino klubovi bili jedina mesta gde su se veštine te vrste mogle steći.

Krajem osamdesetih godina Kino klub prestaje sa radom,a od 2001. grupa studenata novosadske Akademije umetnosti dolazi na ideju da ponovo pokrene Kino klub sa idejom da se formira produkcija koja neguje pre svega autorski film, neopterećen komercijalnim uspehom, gde bi mladi autori mogli da izbruse svoj autorski rukopis.

Pored produkcije, Kino klub ima programe edukacije kroz filmske radionice, kao i programe koji služe popularizaciji kratkog filma kroz tematske projekcije i festival kratkog filma Filmski front .

Kino klub u prvo vreme funkcioniše kao neformalna grupa u okviru Foto kino video saveza Vojvodine, a od 2005. godine je registrovan kao udruženje građana pod imenom Nezavisni filmski centar Kino klub Novi Sad.

U produkciji Kluba urađeno je bliže stotinu kratkih dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, kao i tri dugometražna igrana filma. Predsednica NFC Kino klub Novi Sad je producent Nina Latinović.

Fondacija “Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture”


adresa: Novi Sad, Katolička porta 5

web:http://novisad2021.rs/

facebook: https://www.facebook.com/NoviSad2021/

email:info@ns2021.rs

telefon:

Example blog post alt

EVROPSKA PRESTONICA KULTURE 2021

 

Projekat „Novi Sad 2021“ osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada koji će narednih godina imati za cilj da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada. Na taj način Novi Sad je osvajanjem ove prestižne titule dobio jedinstvenu priliku da razvije svoj lokalni koncept i strategiju održivog razvoja kulturnog sektora s težištem na: osnaživanju institucija i organizacija u oblasti kulture, stimulisanju međunarodne saradnje i umrežavanja, obnovi kulturnog nasleđa, jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji i međusektorskoj saradnji.

Cilj projekta je izgradnja „novih mostova”, kako unutar zajednice, s lokalnim stanovništvom, tako i s regionalnim susedima i zemljama Evropske unije, u procesu integracije Novog Sada, Vojvodine i Srbije u porodicu evropskih zemalja. Time se stvaraju nove kulturne, socijalne, ekonomske i političke veze i razvijaju novi načini rada u kulturi. Programski koncept Novog Sada kao Evropske prestonice kulture za 2021. godinu sastoji iz četiri oblasti objedinjenih nazivom „Za nove mostove“ (eng. For New Bridges):

Most Nada: kulturni kapaciteti i javni prostori (2017)

Novi most: kulturno nasleđe i gostoprimstvo (2018)

Most Sloboda: kreativne industrije i mladi (2019)

Most Duga: pomirenje i migracije (2020)

Da bi se postigli ciljevi projekta, Fondacija „Novi Sad 2021”, na početku svoga rada, ima uloge:

– medijatora između: kulturne, umetničke scene i donosilaca odluka; javnih institucija/ organizacija i nevladinog sektora; kulturne scene i građana; građana institucija/ organizacija; domaćih i međunarodnih umetnika/ organizacija; tradicionalnih i savremenih kulturnih formi;

– podrške u:  oblasti edukacije profesionalaca u kulturi;  oblasti volonterizma i pripravništva; realizaciji gradskih razvojnih projekata; apliciranju za međunarodne projekte.

Projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ proglašen je na sednici Vlade Republike Srbije za projekat od nacionalnog značaja!