Bezbedni u volontiranju-Uloga volontera u vanrednim situacijama


Example blog post alt

Volontiranje u vanrednim situacijama

 

Održana je obuka u okviru projekta “Bezbedni u volontiranju-Uloga volontera u vanrednim situacijama”, koju je sproveo OPENS, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u oktobru mesecu2022. godine, u Kaštelu Ečka.
Četvorodnevna obuka bila je za predstavnike udruženja, Kancelarija za mlade i volonterskih centara iz 10 lokalnih samouprava Vojvodine i okupila je 20 mladih osoba ljudi sa ciljem da se prenesu osnovna znanja o volonterskom menadzmentu, vanrednim situacijama, sistemu prevencije, subjektima koji sprečavaju efekte katastrofa i ulozi volontera u vanrednim situacijama.
Opštine koje su učestvovale u obuci: Novi Sad, Sremski Karlovci, Sombor, Sremska Mitrovica,
Stara Pazova, Kikinda, Pančevo, Temerin, Zrenjanin, Bačka Palanka, Bečej.

 

-Šta su vanredne situacije i kako se mogu podeliti?

Vanredna situacija predstavlja situaciju kada su rizici i pretnje ili nastale posledice katastrofe po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra ili životnu sredinu takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnjih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, dodatne snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Razlika između vanredne situacije i vanrednog stanja jeste što su vanredna stanja regulisana ustavom, dok su vanredne situacije regulisane zakonom.

 

Podela vanrednih situacija

- karakteru izvora: prirodne, tehničko-tehnološke, vojne i terorističke
- inicirajućem faktoru: konfliktne i nekonfliktne
- brzini širenja: brze, iznenadne, umerene i postepene.
-veličini zahvaćene teritorije: lokalne, gradske, regionalne, nacionalne i globalne
-Karakteru opasnosti: Tehnički, socijalni, prirodni, ekološki i biološki.
-Stepenu učestalosti opasnosti:
Najređe- Epidemije, Ekološke nesreće velikih razmera
Umerene pojave- Havarije komunalnih sistema, vulkani
Veoma česte- Požari
Najčešće- Zemljotresi, transportne havarije

 

Sprečavanja i prevencija vanrednih situacija

Najbolji način sprečavanja vanrednih situacija je identifikacijom mogućih rizika i procene mogućnosti pogoršanja situacije. Sledeći najbolji korak bi bio obuka volontera kako postupati u slučaju neke vanredne situacije pa onda obučavati ostatak sugrađana o postupanju radi izbegavanja nesreća na radnom mestu. Za decu bi bilo najbolje da se obuke dešavaju u školi. Redovno obaveštavanje javnosti u slučaju neke vanU slučaju neke vanredne situacije osim uobičajenih brojeva 192 za policiju, 193 za vatrogasnu službu i 194 za hitnu pomoć postoji i broj 112 koji vas spaja sa obučenim operaterima koji šalju najbliža vozila hitnih službi na teren.

U nastavku se nalazi video o tome kako treba postupiti u slučaju požara.

https://www.youtube.com/watch?v=OXWGPNvlhKk&ab_channel=KaritasSrbije

https://www.youtube.com/watch?v=5R6ZvHUUE_Q&ab_channel=VladimirCvijetic

VOLONTERI NOVOG SADA - MINA GIKOVSKI


Example blog post alt
 •  Ko je Mina Gikovski, kako bi sebe najkraće predstavio/la? 

Mina je optimistična srednjoškolka koja kroz volontiranje želi da doprinese svojoj  zajednici i postane najbolja verzija sebe. 

 •  Kako najčešće provodiš svoje dane - koja su tvoja interesovanja i hobiji?

Volim da čitam, provodim vreme sa prijateljima, gledam dokumentarce, volontiram,  idem u teretanu i pozorište. 

 • Gde te možemo najčešće sresti u Novom Sadu, na kojim lokacijama najradije  provodiš slobodno vreme? 

Najčešće me možete sresti na keju, u parku, čitaonici ili u nekom kafiću sa društvom. 

 •  Šta je bio tvoj motiv da se uputiš u volontersku avanturu? 

Želela sam da steknem novo znanje i iskustvo koje ne mogu kroz formalno  obrazovanje i da upoznam nove ljude. 

 • Kakvo je tvoje dosadašnje iskustvo sa volontiranjem? 

Sjajno! Stekla sam nova znanja i iskustva, upoznala mnogo ljudi i mnogo se  smejala.

 • Šta su za tebe formula i ključ volontiranja? 

Ljudi sa istim motivom da kvalitetno provedu vreme i nesebično pomognu. 

 •  Koje volonterske akcije se najradije sećaš?

Najradije se setim volontiranja na festivalu “Zastave budućnosti” jer sam tada prvi put  mogla da vidim kako teče organizacija jednog festivala i festivalu “Zeleni zenit” koji  me je podstakao da više razmišljam o ekologiji. 

 •  Koliko volontiranje pomaže mladima da se samoostvare, da nađu put to sebe i svog  „zvanja“ u budućnosti? 

Mnogo. Ovo je bilo jedno od glavnih motiva da krenem sa volontiranjem. Kroz  volonterske akcije sam se oprobala u različitim poslovima i proširila svoje vidike što  će mi pomoći u odabiru posla kojim želim da se bavim u budućnosti. 

 • Kada pričaš sa drugima, šta navodiš kao glavnu motivaciju drugim ljudima za  priključivanje? 

Nova iskustva i prijateljstva. 

 • Volontiranje je za nas stvar srca - kako bi u jednoj reči/sintagmi opisao/la šta je za  tebe volontiranje? 

Radost <3 

VOLONTERI NOVOG SADA - MIRJANA ĐURIN


Example blog post alt
 • Ko je Mirjana Djurin, kako bi sebe najkraće predstavila? 

Ja sam penzionerka, radni vek sam provela u banci kao dipl.ecc. Sada imam dovoljno slobodnog vremena koje volim da provodim u raznim društvenim aktivnostima, volim da posećujem dešavanja u gradu i da komuniciram sa različitim ljudima.

 

 • Kako najčešće provodiš svoje dane - koja su tvoja interesovanja i hobiji?

Volim da čitam, pošto živim u kući, volim da se bavim cvećem i dvorištem. Volim i fizičke aktivnosti, često idem na plivanje u sportski centar u blizini moje kuće ili jednostavno šetam. Planiram da se priključim nekoj seniorskoj planinarskoj grupi.

 

 • Gde te možemo najčešće sresti u Novom Sadu, na kojim lokacijama najradije provodiš slobodno vreme?

Svugde po gradu gde su neka dešavanja koja mene zanimaju, pozorista, kulturne stanice, Sinagoga, na Štrandu ili jednostavno u bašti nekog kafića sa kaficom.

 

 • Šta je bio tvoj motiv da se uputiš u volontersku avanturu?

Moj osnovni motiv je da kvalitetno utrosim višak svog slobodnog vremena a da u isto vreme pomognem u nečemu što je od društvene koristi. Smatram da čovek uvek treba da pomogne drugom čoveku pre razmišljanja o bilo čemu drugom, na taj način oplemenjuje i sebe.

 • Kakvo je tvoje dosadašnje iskustvo sa volontiranjem?

Moje iskustvo je, za sada, vrlo skromno, prosto zato što sam od nedavno član ove divne zajednice. Kažem divne, upravo iz dosadašnjeg utiska, mladi, pozitivni, ljubazni i kulturni ljudi!

 

 • Šta su za tebe formula i ključ volontiranja?

Osećaj da si od koristi za društvenu zajednicu, želja za proširivanjem sopstvenih vidika,

           želja za nekim novim saznanjima, saradnja sa ljudima velikog srca…

 

 • Koje volonterske akcije se najradije sećaš?

Betoven maraton, veličanstveno i nezaboravno!

 

 • Koliko volontiranje pomaže mladima da se samoostvare, da nađu put to sebe i svog „zvanja“ u budućnosti?

Mislim da je volontiranje posebno vredno za mlade u smislu samoizgradnje i sticanja iskustva od značaja za njihovu budućnost.

 

 • Kada pričaš sa drugima, šta navodiš kao glavnu motivaciju drugim ljudima za priključivanje?

Pa obično istaknem vrednost volonterski provedenog vremena u odnosu na sedenje u kuci ispred TV-a, ovo je za moju generaciju :) U pokretu si, osetis nekakvu pozitivnu energiju, vidiš i saznaš nešto novo.

 

 • Volontiranje je za nas stvar srca - kako bi u jednoj reči/sintagmi opisao/la šta je za tebe volontiranje?

PRUŽAM-DOBIJAM